دانلود آهنگ لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه آزیتا

پنج‌شنبه - 6 اکتبر 2022
دانلود آهنگ لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه آزیتا

هم اکنون از موزیک بیس♪ دانلود اهنگ لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه با صدای آزیتا به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎘

Download Old Music BY : AZYTA | LRZSH NGAH TV، SKHN AZ DVRY MYGH With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده 🎘☠

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه 🎘☠

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه

می خواهی بری 🎘☠

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎘☠

(صدای آزیتا)

مسافری 🎘☠

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎘☠

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری نگو نه 🎘☠

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎘☠

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎘☠

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای، نمی تونم رو کنم 🎘☠

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن

نرو اشک چشمهامو در نیار 🎘☠

طعمه دست رقیبم نکن

می خواهی بری 🎘☠

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎘☠

(صدای آزیتا)

مسافری 🎘☠

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎘☠

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری، نگو نه 🎘☠

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎘☠

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎘☠

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده 🎘☠

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه 🎘☠

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎘☠

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎘☠

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎘☠

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎘☠

دروغ نگو، می دونم می خواهی، بری نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎘☠

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎘☠

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم 🎘☠

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای نمی تونم رو کنم

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن 🎘☠

نرو اشک چشمهامو در نیار

طعمه دست رقیبم نکن 🎘☠

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎘☠

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎘☠

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎘☠

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎘☠

دروغ نگو، می دونم می خواهی بری، نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎘☠

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎘☠

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎘☠

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

🎘☠

دانلود آهنگ نرو اشک چشمهامو در نیار آزیتا

سه‌شنبه - 4 اکتبر 2022
دانلود آهنگ نرو اشک چشمهامو در نیار آزیتا

هم اکنون از موزیک بیس♪ دانلود اهنگ نرو اشک چشمهامو در نیار با صدای آزیتا به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎸

Download Old Music BY : AZYTA | NRV ASHK CHSHMHAMV DR NYAR With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده 🎸💕

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه 🎸💕

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه

می خواهی بری 🎸💕

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎸💕

(صدای آزیتا)

مسافری 🎸💕

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎸💕

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری نگو نه 🎸💕

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎸💕

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎸💕

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای، نمی تونم رو کنم 🎸💕

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن

نرو اشک چشمهامو در نیار 🎸💕

طعمه دست رقیبم نکن

می خواهی بری 🎸💕

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎸💕

(صدای آزیتا)

مسافری 🎸💕

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎸💕

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری، نگو نه 🎸💕

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎸💕

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎸💕

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده 🎸💕

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه 🎸💕

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎸💕

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎸💕

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎸💕

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎸💕

دروغ نگو، می دونم می خواهی، بری نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎸💕

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎸💕

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم 🎸💕

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای نمی تونم رو کنم

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن 🎸💕

نرو اشک چشمهامو در نیار

طعمه دست رقیبم نکن 🎸💕

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎸💕

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎸💕

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎸💕

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎸💕

دروغ نگو، می دونم می خواهی بری، نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎸💕

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎸💕

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎸💕

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

🎸💕

دانلود آهنگ آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده آزیتا

شنبه - 24 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده آزیتا

با ما باشید با ♚ دانلود اهنگ با آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده راز عاشقانه ای دارم با صدای آزیتا به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : AZYTA | AKHRYN SFHH KHATRAT MA، DYGH KHT KHVRDH، BH AKHR RSYDH With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده 📻♚

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه 📻♚

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه

می خواهی بری 📻♚

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 📻♚

(صدای آزیتا)

مسافری 📻♚

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 📻♚

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری نگو نه 📻♚

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 📻♚

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 📻♚

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای، نمی تونم رو کنم 📻♚

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن

نرو اشک چشمهامو در نیار 📻♚

طعمه دست رقیبم نکن

می خواهی بری 📻♚

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 📻♚

(صدای آزیتا)

مسافری 📻♚

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 📻♚

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری، نگو نه 📻♚

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 📻♚

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 📻♚

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده 📻♚

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه 📻♚

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 📻♚

نه والاه

(صدای آزیتا) 📻♚

مسافری

(صدای دسته جمعی) 📻♚

نه والاه

(صدای آزیتا) 📻♚

دروغ نگو، می دونم می خواهی، بری نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 📻♚

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 📻♚

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم 📻♚

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای نمی تونم رو کنم

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن 📻♚

نرو اشک چشمهامو در نیار

طعمه دست رقیبم نکن 📻♚

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 📻♚

نه والاه

(صدای آزیتا) 📻♚

مسافری

(صدای دسته جمعی) 📻♚

نه والاه

(صدای آزیتا) 📻♚

دروغ نگو، می دونم می خواهی بری، نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 📻♚

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 📻♚

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 📻♚

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

📻♚

دانلود آهنگ (صدای دسته جمعی) آزیتا

یکشنبه - 11 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ (صدای دسته جمعی) آزیتا

با ما باشید با 😘 دانلود اهنگ با (صدای دسته جمعی) راز عاشقانه ای دارم با صدای آزیتا به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : AZYTA | (SDAY DSTH JMAY) With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده 🎶😘

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه 🎶😘

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه

می خواهی بری 🎶😘

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎶😘

(صدای آزیتا)

مسافری 🎶😘

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎶😘

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری نگو نه 🎶😘

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎶😘

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎶😘

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای، نمی تونم رو کنم 🎶😘

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن

نرو اشک چشمهامو در نیار 🎶😘

طعمه دست رقیبم نکن

می خواهی بری 🎶😘

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎶😘

(صدای آزیتا)

مسافری 🎶😘

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎶😘

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری، نگو نه 🎶😘

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎶😘

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎶😘

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده 🎶😘

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه 🎶😘

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎶😘

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎶😘

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎶😘

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎶😘

دروغ نگو، می دونم می خواهی، بری نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎶😘

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎶😘

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم 🎶😘

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای نمی تونم رو کنم

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن 🎶😘

نرو اشک چشمهامو در نیار

طعمه دست رقیبم نکن 🎶😘

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎶😘

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎶😘

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎶😘

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎶😘

دروغ نگو، می دونم می خواهی بری، نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎶😘

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎶😘

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎶😘

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

🎶😘

دانلود آهنگ (صدای آزیتا) آزیتا

یکشنبه - 11 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ (صدای آزیتا) آزیتا

هم اکنون از موزیک بیس♪ دانلود اهنگ (صدای آزیتا) با صدای آزیتا به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎼

Download Old Music BY : AZYTA | (SDAY AZYTA) With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده 🎼ツ

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه 🎼ツ

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه

می خواهی بری 🎼ツ

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎼ツ

(صدای آزیتا)

مسافری 🎼ツ

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎼ツ

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری نگو نه 🎼ツ

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎼ツ

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎼ツ

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای، نمی تونم رو کنم 🎼ツ

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن

نرو اشک چشمهامو در نیار 🎼ツ

طعمه دست رقیبم نکن

می خواهی بری 🎼ツ

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎼ツ

(صدای آزیتا)

مسافری 🎼ツ

(صدای دسته جمعی)

نه والاه 🎼ツ

(صدای آزیتا)

دروغ نگو می دونم، می خواهی بری، نگو نه 🎼ツ

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎼ツ

نرو نرو، که زندگی بدون تو نمیشه

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه 🎼ツ

آخرین صفحه خاطرات ما، دیگه خط خورده، به آخر رسیده

روز مرگ عشق پاک منو تو، به گمونم که دیگه سر رسیده 🎼ツ

لرزش نگاه تو، سخن از دوری میگه

قصه رفتنتو، داره بدجوری میگه 🎼ツ

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎼ツ

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎼ツ

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎼ツ

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎼ツ

دروغ نگو، می دونم می خواهی، بری نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎼ツ

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎼ツ

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

بی تو با تنهایی، با غم رسوائی، نمی تونم خو کنم 🎼ツ

بی تو راز دلمو، پیش هر غریبه ای نمی تونم رو کنم

نرو تنها و غریبم نکن، غم دنیا را نصیبم نکن 🎼ツ

نرو اشک چشمهامو در نیار

طعمه دست رقیبم نکن 🎼ツ

می خواهی بری

(صدای دسته جمعی) 🎼ツ

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎼ツ

مسافری

(صدای دسته جمعی) 🎼ツ

نه والاه

(صدای آزیتا) 🎼ツ

دروغ نگو، می دونم می خواهی بری، نگو نه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎼ツ

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎼ツ

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

نرو نرو که زندگی بدون تو نمیشه 🎼ツ

دوستت دارم، دوستت دارم، تو رو واسه همیشه

🎼ツ