دانلود آهنگ لب بندر شلوغه شهبال شب پره

جمعه - 23 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ لب بندر شلوغه شهبال شب پره

هم اکنون از موزیک بیس♪ دانلود اهنگ لب بندر شلوغه با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎻

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | LB BNDR SHLVGHH With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎻♡

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎻♡

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎻♡

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎻♡

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎻♡

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎻♡

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎻♡

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎻♡

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎻♡

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎻♡

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎻♡

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎻♡

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎻♡

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎻♡

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎻♡

لب بندر شلوغه

هه … 🎻♡

🎻♡

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎻♡

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎻♡

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎻♡

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎻♡

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎻♡

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎻♡

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎻♡

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎻♡

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎻♡

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎻♡

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎻♡

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎻♡

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎻♡

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎻♡

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎻♡

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎻♡

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎻♡

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎻♡

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎻♡

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎻♡

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎻♡

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎻♡

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎻♡

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎻♡

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎻♡

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎻♡

لب بندر شلوغه

هه … 🎻♡

🎻♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند