دانلود آهنگ دل میبرن از اهل تو بندر شهبال شب پره

شنبه - 24 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ دل میبرن از اهل تو بندر شهبال شب پره

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه موزیک بیس 🎙 دانلود اهنگ دل میبرن از اهل تو بندر با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | DL MYBRN AZ AHL TV BNDR With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎙ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎙ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎙ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎙ღ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎙ღ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎙ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎙ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎙ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎙ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎙ღ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎙ღ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎙ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎙ღ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

هه … 🎙ღ

🎙ღ

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎙ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎙ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎙ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎙ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎙ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎙ღ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎙ღ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎙ღ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎙ღ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎙ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎙ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎙ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎙ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎙ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎙ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎙ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎙ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎙ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎙ღ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎙ღ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎙ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎙ღ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎙ღ

لب بندر شلوغه

هه … 🎙ღ

🎙ღ

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند