دانلود آهنگ دل میبرن از اهل تو بندر شهبال شب پره

یکشنبه - 25 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ دل میبرن از اهل تو بندر شهبال شب پره

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه موزیک بیس برای شما ❤ دانلود اهنگ دل میبرن از اهل تو بندر با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | DL MYBRN AZ AHL TV BNDR With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎚❤

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎚❤

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎚❤

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎚❤

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎚❤

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎚❤

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎚❤

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎚❤

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎚❤

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎚❤

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎚❤

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎚❤

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎚❤

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎚❤

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎚❤

لب بندر شلوغه

هه … 🎚❤

🎚❤

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎚❤

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎚❤

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎚❤

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎚❤

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎚❤

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎚❤

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎚❤

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎚❤

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎚❤

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎚❤

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎚❤

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎚❤

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎚❤

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎚❤

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎚❤

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎚❤

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎚❤

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎚❤

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎚❤

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎚❤

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎚❤

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎚❤

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎚❤

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎚❤

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎚❤

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎚❤

لب بندر شلوغه

هه … 🎚❤

🎚❤

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند