دانلود آهنگ حرف میزننو میگن می خندن شهبال شب پره

یکشنبه - 30 اکتبر 2022
دانلود آهنگ حرف میزننو میگن می خندن شهبال شب پره

با ما باشید با ♥ دانلود اهنگ با حرف میزننو میگن می خندن راز عاشقانه ای دارم با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | HRF MYZNNV MYGN MY KHNDN With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻♥

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻♥

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻♥

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 📻♥

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 📻♥

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻♥

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻♥

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻♥

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 📻♥

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻♥

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻♥

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 📻♥

موی دختر بندر

پریشون توی باده 📻♥

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻♥

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 📻♥

لب بندر شلوغه

هه … 📻♥

📻♥

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻♥

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻♥

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻♥

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 📻♥

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻♥

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻♥

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻♥

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 📻♥

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 📻♥

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻♥

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻♥

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻♥

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻♥

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻♥

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻♥

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻♥

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻♥

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻♥

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 📻♥

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻♥

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻♥

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 📻♥

موی دختر بندر

پریشون توی باده 📻♥

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻♥

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻♥

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 📻♥

لب بندر شلوغه

هه … 📻♥

📻♥

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند