دانلود آهنگ ببین آوازه بلم روم چه جوره و شهبال شب پره

جمعه - 9 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ ببین آوازه بلم روم چه جوره و شهبال شب پره

با ما باشید با 💕 دانلود اهنگ با ببین آوازه بلم روم چه جوره و راز عاشقانه ای دارم با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | BBYN AVAZH BLM RVM CHH JVRH V With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbeys.ir

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎺💕

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎺💕

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎺💕

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎺💕

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎺💕

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎺💕

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎺💕

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎺💕

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎺💕

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎺💕

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎺💕

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎺💕

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎺💕

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎺💕

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎺💕

لب بندر شلوغه

هه … 🎺💕

🎺💕

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎺💕

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎺💕

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎺💕

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎺💕

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎺💕

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎺💕

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎺💕

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎺💕

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎺💕

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎺💕

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎺💕

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎺💕

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎺💕

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎺💕

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎺💕

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎺💕

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎺💕

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎺💕

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎺💕

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎺💕

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎺💕

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎺💕

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎺💕

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎺💕

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎺💕

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎺💕

لب بندر شلوغه

هه … 🎺💕

🎺💕

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند